Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar till avlämnande registrar vid en Registrar Transfer? - Kunskapsbas / Teknik / EPP-meddelanden - Support Portal | Registry Services

Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar till avlämnande registrar vid en Registrar Transfer?

Uppdaterad 5 Apr, 2020

EPP-meddelandet som skickas från våra EPP-servrar till avlämnande registrar vid en Registrar Transfer är utformat enligt nedan.

En <iis:transferNotify /> skickas till den avlämnande registraren när en domän har bytt registrar och  innehåller trnData för en domän eller host.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd"
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<response>
<result code="1301">
<msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
</result>
<msgQ count="1" id="1198134">
<qDate>2020-04-29T13:53:26.0Z</qDate>
<msg lang="en">Transfer requested</msg>
</msgQ>
<resData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
<iis:transferNotify xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd"
xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<dom:trnData xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"
xmlns:dom="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
<dom:name>iis-test-odyhapyxsvucyzz.nu</dom:name>
<dom:trStatus>serverApproved</dom:trStatus>
<dom:reID>Gunnebo3vnvZkJK</dom:reID>
<dom:reDate>2020-04-29T13:53:26.0Z</dom:reDate>
<dom:acID>TrioplastN9rtx0</dom:acID>
<dom:acDate>2020-04-29T13:53:26.0Z</dom:acDate>
</dom:trnData>
</iis:transferNotify>
</resData>
<trID>
<clTRID>tbE6kATMrGHK</clTRID>
<svTRID>622150357</svTRID>
</trID>
</response>
</epp>