Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar till mottagande registrar vid en Registrar Transfer? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar till mottagande registrar vid en Registrar Transfer?

Uppdaterad 10 Apr, 2020

Meddelandet ser ut enligt nedan. I samband med detta skickas också ett separat EPP-meddelande om att en ny kontakt har skapats <iis:createNotify/>.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>

<epp xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd"

xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<response>

<result code="1301">

<msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>

</result>

<msgQ id="1198150" count="1">

<qDate>2020-04-29T13:53:33.0Z</qDate>

<msg lang="en">Transfer</msg>

</msgQ>

<resData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">

<iis:transferNotify xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd"

xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<dom:trnData xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"

xmlns:dom="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">

<dom:name>iis-test-bbamroqzwezoeeq.nu</dom:name>

<dom:trStatus>serverApproved</dom:trStatus>

<dom:reID>TrioplastN9rtx0</dom:reID>

<dom:reDate>2020-04-29T13:53:33.0Z</dom:reDate>

<dom:acID>TrioplastN9rtx0</dom:acID>

<dom:acDate>2020-04-29T13:53:33.0Z</dom:acDate>

</dom:trnData>

</iis:transferNotify>

</resData>

<trID>

<clTRID>Rt0CBtwYi2MV</clTRID>

<svTRID>622150392</svTRID>

</trID>

</response>

</epp>