Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar till mottagande registrar vid en Registrar Transfer? - Kunskapsbas / Teknik / EPP-meddelanden - Support Portal | Registry Services

Hur ser EPP-meddelandet ut som er EPP-server skickar till mottagande registrar vid en Registrar Transfer?

Uppdaterad 5 Apr, 2020

Mottagande registrar är den som initierar ett byte av registrar genom att skicka in ett transfer-kommando. Det kommandot resulterar i ett svar som ser ut enligt nedan:

Transfer response

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
    <response>
        <result code="1000">
            <msg>Command completed successfully</msg>
        </result>
        <resData>
            <dom:trnData xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd" xmlns:dom="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
                <dom:name>example.se</dom:name>
                <dom:trStatus>serverApproved</dom:trStatus>
                <dom:reID>RegistrarA</dom:reID>
                <dom:reDate>2009-03-15T13:45:07Z</dom:reDate>
                <dom:acID>RegistrarB</dom:acID>
                <dom:acDate>2009-03-15T00:00:00Z</dom:acDate>
            </dom:trnData>
        </resData>
        <trID>
            <clTRID>ABC-12345</clTRID><svTRID>5736a883-6ffb-425e-8b60-96008fb12812</svTRID></trID>
        </response>

Utöver detta skapas också ett poll-meddelande om att det har skapats en ny kontakt. Det meddelandet ser ut på följande sätt:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
    <response>
        <result code="1301">
            <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
        </result>
        <msgQ id="8" count="2">
            <qDate>2022-03-15T13:45:07Z</qDate>
            <msg lang="en">created contact for example.se</msg>
        </msgQ>
        <resData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
            <iis:createNotify xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2" xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd">
    <con:infData xmlns:con="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
    <con:id>vJRftcq5T90NRe4d</con:id>
    <con:roid>CONTACT_0000052016-SE</con:roid>
    <con:status s="ok"/>
    <con:postalInfo type="loc">
        <con:name>John Doe</con:name>
        <con:org>Corporate name</con:org><con:addr>
            <con:street>Street 1</con:street>
        <con:city>City</con:city>
            <con:pc>11111</con:pc>
        <con:cc>SE</con:cc>
        </con:addr>
    </con:postalInfo>
    <con:voice x="">+46.111111</con:voice>
    <con:email>example@example.se</con:email>
    <con:clID>RegistrarA</con:clID>
    <con:crID>RegistrarA</con:crID>
    <con:crDate>2010-03-15T00:00:00Z</con:crDate>
    <con:disclose flag="0">
        </con:disclose>
</con:infData>
</iis:createNotify>
</resData>
        <extension xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
            <iis:infData xsi:schemaLocation="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2 iis-1.2.xsd" xmlns:iis="urn:se:iis:xml:epp:iis-1.2">
                <iis:orgno>[SE]111111-1111</iis:orgno>
                </iis:infData>
        </extension>
        <trID>
          <clTRID>ABC-12345</clTRID>
      <svTRID>8db58683-432f-49ce-956a-f65880e42c66</svTRID>
    </trID>
        </response>
</epp>