Hur ser rutinen för avregistrering ut? - Kunskapsbas / Rutiner / Avregistrering av domännamn - Support Portal | Registry Services

Hur ser rutinen för avregistrering ut?

Uppdaterad 16 Apr, 2020

En registrar ska endast genomföra en avregistrering om registraren får en begäran från innehavaren att avregistrera dennes domän. 

Avregistrering görs via EPP, mer information om detta finns i EPP dokumentationen under Nedladdningar

När parametern clientDelete har satts till "1" kommer domännamnet att deaktiveras i 60 dagar. Under dessa 60 dagar, deaktiveringsperioden, kan innehavaren ångra sin avregistrering och det finns möjligheter att återaktivera domän.

I rutinbeskrivningen, som är en bilaga till registraravtalet, beskrivs hur en avregistrering ska göras. 

Det är särskilt viktigt att säkerställa att den person som begär avregistreringen verkligen är innehavaren. Registraren måste ha rutiner för att på lämpligt sätt kontrollera personens identitet. I det fall kontrollpanel används bör avregistreringsbegäran kopplas till inloggning eller annat autentiseringsförfarande.