Hur ska en överlåtelse av domän göras och vem kan begära överlåtelse? - Kunskapsbas / Rutiner / Överlåtelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Hur ska en överlåtelse av domän göras och vem kan begära överlåtelse?

Uppdaterad 11 Apr, 2020

Överlåtelse av domännamn innebär ett byte från en innehavare (juridisk eller fysisk) till en annan innehavare (juridisk eller fysisk) för .se eller .nu-domän.

Endast innehavaren (registranten) kan begära överlåtelse av ett domännamn. Det är särskilt viktigt att säkerställa att den person som begär överlåtelsen verkligen är innehavaren.

Registraren måste ha rutiner för att på lämpligt sätt kontrollera personens identitet och underskrift, till exempel genom kontroll mot UC eller Bolagsverket. Se också till att spara informationen så att ni kan visa vad ni gjort och också korrigera om något fel inträffat. I det fall kontrollpanel används bör överlåtelsebegäran kopplas till inloggning eller annat autentiseringsförfarande. 

En överlåtelse kommer att stoppas om domännamnet är föremål för ett ATF/UDRP förfarande och i de fall där Internetstiftelsen känner till att det pågår en domstolsprocess. 

Registry Services tar inte betalt av registraren för en överlåtelse.

I registraravtalets bilaga 7 hittar du en detaljerad rutinbeskrivning för hur en överlåtelse av domännamn ska göras.