I vilka fall får en registrar “notify”-meddelanden från Registry Services? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

I vilka fall får en registrar “notify”-meddelanden från Registry Services?

Uppdaterad 11 May, 2020

Vilka typer av ”notify” meddelanden som Registry Services skickar framgår av EPP manualen. De vanligaste tillfällena när ett ”notify” meddelande kommer att skickas är till exempel vid deaktivering, avregistrering och vid byte av registrar (då till avlämnande registrar).