I vilka fall får en registrar notify-meddelanden från Registry Services? - Kunskapsbas / Teknik / EPP-meddelanden - Support Portal | Registry Services

I vilka fall får en registrar notify-meddelanden från Registry Services?

Uppdaterad 5 May, 2020

De typer av meddelanden (notify) som Registry Services skickar framgår av  manualen EPP documentation

De vanligaste tillfällena när ett notify-meddelande kommer att skickas är exempelvis vid deaktivering och vid avregistrering samt vid byte av registrar (en transferNotify  skickas till den avlämnande registraren).