If a registrant chooses to register or renew a domain name for a multipleyear period, can we as registrars then choose to register or renew the domain name on an annual basis only? - Kunskapsbas / Rutiner / Förnyelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

If a registrant chooses to register or renew a domain name for a multipleyear period, can we as registrars then choose to register or renew the domain name on an annual basis only?

Uppdaterad 12 Apr, 2020

Nej, det är inte tillåtet att göra på det sättet. Som registrar ska ni registrera respektive förnya domännamnet med samma period som innehavaren har betalat för.