Om en innehavare väljer att registrera eller förnya ett domännamn på flera år kan vi som registrar då välja att endast registrera eller förnya domännamnet på årsbasis? - Kunskapsbas / Rutiner / Förnyelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Om en innehavare väljer att registrera eller förnya ett domännamn på flera år kan vi som registrar då välja att endast registrera eller förnya domännamnet på årsbasis?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

Nej, det är inte tillåtet att göra på det sättet. Som registrar ska ni registrera respektive förnya domännamnet med samma period som innehavaren har betalat för.