If the registrant’s registrar cannot be contacted, can Registry Services help the registrant complete the registration service? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

If the registrant’s registrar cannot be contacted, can Registry Services help the registrant complete the registration service?

Uppdaterad 21 Apr, 2020

Nej, om registraren inte är kontaktbar trots upprepade försök kan innehavaren göra en klagomålsanmälan till Registry Services som därefter kommer att utreda saken vidare. Vi utför dock inte registreringstjänsten.