Om registrar är okontaktbar, kan Registry Services utföra registreringstjänst åt registranten? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Om registrar är okontaktbar, kan Registry Services utföra registreringstjänst åt registranten?

Uppdaterad 2 Apr, 2020

Nej, om registraren inte är kontaktbar trots upprepade försök kan innehavaren göra en klagomålsanmälan till Registry Services som därefter kommer att utreda saken vidare. Vi utför dock inte registreringstjänsten.