Innebär flerårsbetalning en risk för sämre registerkvalitet? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av innehavaruppgifter - Support Portal | Registry Services

Innebär flerårsbetalning en risk för sämre registerkvalitet?

Uppdaterad 6 Apr, 2020

IInternetstiftelsen anser att fördelarna med flerårsbetalning är fler än riskerna för sämre registerkvalitet. Registraren har enligt registraravtalet en skyldighet att vid registreringstillfället och fortlöpande (årligen) därefter kontrollera att innehavarens kontaktuppgifter är korrekta och fullständiga.