Is a client certificate required to connect to your EPP servers? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Is a client certificate required to connect to your EPP servers?

Uppdaterad 25 Apr, 2020

Ja, ett klientcertifikat krävs och våra EPP-servrar kräver SSL-anslutningar med certifikat.

Observera att certifikatets (common name) måste vara unikt för varje anslutande användare. Denna identifiering används sedan för att begränsa antalet anslutningar till servern till fyra per användare.