Krävs det klientcertifikat för att ansluta till era EPP-servrar? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Krävs det klientcertifikat för att ansluta till era EPP-servrar?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

Ja, ett klientcertifikat krävs och våra EPP-servrar kräver SSL-anslutningar med certifikat.

Observera att certifikatets (common name) måste vara unikt för varje anslutande användare. Denna identifiering används sedan för att begränsa antalet anslutningar till servern till fyra per användare.