Isn’t there a risk that the quality of the register will decline after multipleyear payment is implemented? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av innehavaruppgifter - Support Portal | Registry Services

Isn’t there a risk that the quality of the register will decline after multipleyear payment is implemented?

Uppdaterad 21 Apr, 2020

Internetstiftelsen anser att fördelarna med flerårsbetalning är fler än riskerna för sämre registerkvalitet. Registraren har enligt registraravtalet en skyldighet att vid registreringstillfället och fortlöpande (årligen) därefter kontrollera att innehavarens kontaktuppgifter är valida och aktuella.