Kan avlämnande registrar neka innehavare byte av registrar för obetald faktura? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Kan avlämnande registrar neka innehavare byte av registrar för obetald faktura?

Uppdaterad 28 Apr, 2020

Nej, det är inte tillåtet att neka innehavaren byte av registrar på grund av detta.