Kan avlämnande registrar neka innehavare byte av registrar för obetald faktura? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Kan avlämnande registrar neka innehavare byte av registrar för obetald faktura?

Uppdaterad 5 Apr, 2020

Nej, det är inte tillåtet att neka innehavaren byte av registrar på grund av detta.