Kan innehavares registrar ta betalt för uppdatering av kontaktuppgifter då uppdatering krävs för att innehavaren ska få ut sin auktoriseringskod? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Kan innehavares registrar ta betalt för uppdatering av kontaktuppgifter då uppdatering krävs för att innehavaren ska få ut sin auktoriseringskod?

Uppdaterad 7 May, 2020

Det står registraren fritt att ta betalt för i princip alla typer av registreringstjänster. Avlämnande registrar har dock inte rätt att ta betalt för utlämnande av auktoriseringskod men i det här fallet gäller ju kostnaden för uppdatering av kontaktuppgifter, vilket är helt okej att ta betalt för. Priset för uppdateringen ska dock stå i proportion med övrig prissättning hos registraren.