Kan jag publicera både CDS- och CDNSKEY-poster? - Kunskapsbas / Teknik / Automatiserad DNSSEC - Support Portal | Registry Services

Kan jag publicera både CDS- och CDNSKEY-poster?

Uppdaterad 11 Oct, 2021

Ja. CDS-posten är nödvändig för att initiera en uppdatering, medan CDSNKEY-posten är frivillig. Om den senare publiceras måste innehållet i den överensstämma med CDS-posten, annars avbryts uppdateringen.