Kan jag som registrar enbart ha subregistrarer, det vill säga inte hantera innehavare? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Kan jag som registrar enbart ha subregistrarer, det vill säga inte hantera innehavare?

Uppdaterad 5 May, 2020

Nej, som registrar måste man erbjuda registreringstjänster till innehavare, ha avtal med innehavare och ha en kundtjänstfunktion som hjälper innehavaren.