Kan man förnya deaktiverade domännamn? - Kunskapsbas / Rutiner / Förnyelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Kan man förnya deaktiverade domännamn?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

Ja, man kan förnya deaktiverade domännamn fram till domännamnets borttagningsdatum. 

Om domännamnet är deaktiverat för att innehavaren har begärt avregistrering, men sedan ångrar sig, kan registraren återaktivera domänen genom att ”återta” avregistreringsbegäran med en annulleringsbegäran. 

Om domännamnet är deaktiverat på grund av en obetald årsavgift måste registraren förnya domänen på sedvanligt vis (renew) för att domänen ska bli aktiv igen. 

När deaktiveringsperioden löpt ut kommer domänen att föras över till en intern registrar och läggas i karantän. I detta skede kan inte den tidigare innehavaren återfå domännamnet. Alla domäner i karantän kommer att frisläppas. Karantänens längd är 7 dagar.