Kan registrar överlåta kundinnehav till annan registrar utan innehavarnas godkännande? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Kan registrar överlåta kundinnehav till annan registrar utan innehavarnas godkännande?

Uppdaterad 5 May, 2020

Ja, detta är reglerat i registreringsvillkoren punkt 10.1 "Registraren äger, utan godkännande från Innehavaren, rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Registreringsvillkor till annan Registrar.