Kan Registry Services hjälpa en innehavare att göra en överlåtelse av ett domännamn? - Kunskapsbas / Rutiner / Överlåtelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Kan Registry Services hjälpa en innehavare att göra en överlåtelse av ett domännamn?

Uppdaterad 19 Apr, 2020

Nej, överlåtelser är en registreringstjänst och de utförs av innehavarens registrar. Den registrar som förvaltar domännamnet kan utföra överlåtelsen.