Kan Registry Services hjälpa en innehavare med att göra byte av registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Kan Registry Services hjälpa en innehavare med att göra byte av registrar?

Uppdaterad 5 Apr, 2020

Svaret är ”Nej” då det gäller själva genomförandet av byte av registrar. Det begär innehavaren hos sin nya registrar efter att auktoriseringskoden har lämnats ut av den nuvarande registraren. Om innehavaren inte har fått auktoriseringskoden från sin nuvarande registrar trots upprepade försök så kan innehavaren ta kontakt med Registry Services. Registry Services försöker därefter kontakta registraren, om de inte lyckas få tag i registraren lämnas auktoriseringskoden ut.