Lämnar Registry Services ut en auktoriseringskod så att registrarbyte kan genomföras? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Lämnar Registry Services ut en auktoriseringskod så att registrarbyte kan genomföras?

Uppdaterad 15 Apr, 2020

Innehavaren måste begära tjänsten registrarbyte av registraren.

Om innehavaren inte har fått auktoriseringskoden från sin nuvarande registrar trots upprepade försök då kan innehavaren ta kontakt med Registry Services. Registry Services försöker därefter kontakta registraren och om man inte lyckas få tag i registraren kan auktoriseringskoden komma att lämnas ut till innehavaren efter fem arbetsdagar.   

Om innehavaren inte får ut en auktoriseringskod från sin nuvarande registrar kan den mottagande registraren naturligtvis hänvisa innehavaren till att kontakta Registry Services för hjälp i ärendet.