Kan Registry Services hjälpa till att vidarebefordra ett meddelande till innehavare vars kontaktuppgifter inte syns i whois? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av innehavaruppgifter - Support Portal | Registry Services

Kan Registry Services hjälpa till att vidarebefordra ett meddelande till innehavare vars kontaktuppgifter inte syns i whois?

Uppdaterad 29 Apr, 2020

Ja om någon vill komma i kontakt med en innehavare och kontaktuppgifterna inte syns i whois går det bra att skicka ett mejl till registry@internetstiftelsen.se innehållandes det man vill ha vidarebefodrat. Registry Services skickar då meddelandet till mejladressen angiven för innehavaren i Internetstiftelsens register.