Kan Registry Services hjälpa till att vidarebefordra ett meddelande till innehavare vars kontaktuppgifter inte syns i Whois? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av innehavaruppgifter - Support Portal | Registry Services

Kan Registry Services hjälpa till att vidarebefordra ett meddelande till innehavare vars kontaktuppgifter inte syns i Whois?

Uppdaterad 19 Apr, 2020

För att kontakta en domäninnehavare av tekniska eller juridiska skäl eller för att köpa domännamnet kan man använda sig av kontaktformuläret på Internetstiftelsens webbplats https://internetstiftelsen.se/kontakta-domaninnehavare/

Om någon vill komma i kontakt med en innehavare och kontaktuppgifterna inte syns i Whois (via Sök domän) kan man skicka ett mejl till registry@internetstiftelsen.se innehållandes det man vill ha vidarebefordrat (det vill säga textmeddelandet samt kontaktuppgifter). Registry Services skickar då meddelandet till mejladressen angiven för innehavaren i Internetstiftelsens register.