Kan vi avregistrera domänen om innehavaren inte har betalat? - Kunskapsbas / Rutiner / Avregistrering av domännamn - Support Portal | Registry Services

Kan vi avregistrera domänen om innehavaren inte har betalat?

Uppdaterad 30 Apr, 2020

Nej, en avregistrering kan endast göras på uppdrag av innehavaren eller i enlighet med ett ATF/UDRP-beslut eller domstolsbeslut som vunnit laga kraft. Det ni som registrar kan göra är att inte förnya domännamnet när innehavaren inte betalar och då låta domännamnet följa den naturliga livscykeln.