Kan vi som registrar prenumerera på felaktigheter i DNS för våra domäner? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Kan vi som registrar prenumerera på felaktigheter i DNS för våra domäner?

Uppdaterad 4 Aug, 2020

Ja.  Registrar kan välja att prenumerera på felaktigheter i DNS rörande de domäner som ni förvaltar i egenskap av registrar. (Logga in på ert konto på registrarwebben för att hantera er prenumeration!)

 Verktyget som testar domänerna och skickar ut ett e-postmeddelande heter Zonemaster. Mer om Zonemaster kan ni läsa här.

Dessa e-postmeddelanden innehåller en översikt, samt en bifogad detaljerad beskrivning, över de domäner i .se samt .nu zonen som Zonemaster anser har kvarvarande problem. Varje dag, vid en tid då få ändringar i zonerna sker, kollar Zonemaster på alla tester körda de senaste 24 timmarna och skapar ett e-postmeddelande per registrar med de domäner som genererat allvarliga fel som inte rättats. Detta meddelande skickas sedan till den e-postadress som ni har angivit för detta ändamål.

Tjänsten ska ses som ett verktyg för att förenkla felhantering. Det skickas maximalt ett meddelande per dygn och ofta kommer ni förhoppningsvis inte få något meddelande alls; och eftersom e-postmeddelande både är baserat på ändringar i zonerna och dels på tid, så kommer ni inte få några dubbletter eller annan onödig information.