Kan vi som registrar välja att inte ta emot en innehavare som vill flytta till oss om domänen är förnyad med flera år framåt? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Kan vi som registrar välja att inte ta emot en innehavare som vill flytta till oss om domänen är förnyad med flera år framåt?

Uppdaterad 30 Apr, 2020

Nej, det är inte tillåtet.