Kan vi som registrar välja att inte ta emot en innehavare som vill flytta till oss om domänen är förnyad med flera år framåt? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Kan vi som registrar välja att inte ta emot en innehavare som vill flytta till oss om domänen är förnyad med flera år framåt?

Uppdaterad 5 Apr, 2020

Nej, det är inte tillåtet.