Kommer Registry Services erbjuda registrarer att synkronisera sitt system mot Registry Services system? (Alternativt skicka en fil 1 gång/vecka på domäner som en registrar förvaltar enligt Registry Services?) - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Kommer Registry Services erbjuda registrarer att synkronisera sitt system mot Registry Services system? (Alternativt skicka en fil 1 gång/vecka på domäner som en registrar förvaltar enligt Registry Services?)

Uppdaterad 10 May, 2020

Någon specifik funktion för synkronisering finns inte i systemet. Domännamn som ni är registrar för kommer dock att visas i en lista på registrarwebben. Listan på domännamn går att exportera ut i en fil. Observera att listan genereras en gång per dygn.