Kommer Registry Services erbjuda registrarer att synkronisera sitt system mot Registryts system? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Kommer Registry Services erbjuda registrarer att synkronisera sitt system mot Registryts system?

Uppdaterad 19 May, 2020

Någon specifik funktion för synkronisering finns inte i systemet. Domännamn som ni är registrar för kommer dock att visas i en lista i ert konto på registrarwebben. Listan på domännamn går att exportera ut i en fil. Observera att listan genereras en gång per dygn.