Måste en innehavare tillhöra en viss registrar viss tid innan byte av registrar? - Kunskapsbas / Rutiner / Byte av registrar - Support Portal | Registry Services

Måste en innehavare tillhöra en viss registrar viss tid innan byte av registrar?

Uppdaterad 28 Apr, 2020

Nej, något sådant krav finns inte. Det står innehavaren fritt att byta registrar när denne så önskar.