Måste vi som registrar ha en ansvarsförsäkring? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Måste vi som registrar ha en ansvarsförsäkring?

Uppdaterad 5 May, 2020

Ja, det är ett krav för att vara registrar enligt registraravtalet, bilaga 1.