Mitt lösenord innehåller specialtecken, hur hanterar vi det? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Mitt lösenord innehåller specialtecken, hur hanterar vi det?

Uppdaterad 11 Apr, 2020

Se till  att ert system kan hantera ett lösenord som innehåller specialtecken.

Vissa tecken har en speciell betydelse för XML. Det är & (ampersand), <(mindre än),> (större än), (dubbelcitationstecken) och (så kallad enstaka offert). Dessa tecken måste undvikas när de används som data. ( XML escaped characters.) Detta kan göras genom entitets-notation eller som CDATA-element.

- Ogiltig: <pw> abcABC <> 123 </pw>

- Giltigt: <pw> abcABC & lt; & gt; 123 </pw>

- Giltigt: <pw><! 3.8CDATA ChapterabcABC<>123????? </pw>

---