När får en registrar ett ”notify” meddelande från Registry Services? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

När får en registrar ett ”notify” meddelande från Registry Services?

Uppdaterad 8 May, 2020

Vilka typer av ”notify” meddelanden som Registry Services skickar framgår av EPP manualen. De vanligaste tillfällena när ett ”notify” meddelande kommer att skickas är till exempel vid deaktivering, avregistrering och vid byte av registrar (då till avlämnande registrar).