När skickar Registry Services EPP-meddelanden? - Kunskapsbas / Teknik / EPP-meddelanden - Support Portal | Registry Services

När skickar Registry Services EPP-meddelanden?

Uppdaterad 8 Apr, 2020

Varje registrar har sin egen meddelandekö på våra respektive EPP-servrar. Registry Services kommer att lägga meddelanden i den kön för alla ändringar som gjorts av Registry Services som inte begärts av registraren själv via EPP. Sådana meddelanden ingår inte i EPP RFC: er. Därför har vi implementerat följande tillägg; <iis: createNotify />, <iis: updateNotify />, <iis:deleteNotify /> och <iis: transferNotify />