Om innehavarens uppgifter är felaktiga, vad kan vi som registrar göra? - Kunskapsbas / Rutiner / Hantering av innehavaruppgifter - Support Portal | Registry Services

Om innehavarens uppgifter är felaktiga, vad kan vi som registrar göra?

Uppdaterad 6 May, 2020

Ni får ta kontakt med innehavaren och efterfråga korrekta kontaktuppgifter.