Är inloggningen till registrarwebben personlig eller gemensam per registrar? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Är inloggningen till registrarwebben personlig eller gemensam per registrar?

Uppdaterad 31 Maj, 2020

För att få tillgång till all information på registrarwebben samt hantera ert registrarkonto måste inloggning ske via tvåfaktorsautentisering (2FA) med användarnamn, lösenord och engångskod. Användarna är personliga och det finns möjlighet att lägga till fler (personliga) användare genom att kontakta registrarsupporten.