Är inloggningen till registrarwebben personlig eller per registrar? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Är inloggningen till registrarwebben personlig eller per registrar?

Uppdaterad 4 May, 2020

Inloggning sker via tvåfaktorsautenticering med användarnamn, lösenord och engångskod. Ni har en huvudanvändare per registrar men det finns möjlighet att lägga till fler användare. Ytterligare information om detta finns på registrarwebben.