Är kontakt-id registrar-unikt? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Är kontakt-id registrar-unikt?

Uppdaterad 10 May, 2020

Kontakt-ID identifierar en kontakt och är unika, det vill säga det finns inte identiska kontakt-ID hosRegistry Services. 

Enligt RFC 4933 ska kommandot  innehålla kontakt-ID () och registraren utformar därför sina egna kontakt-ID:en. Internetstiftelsen har dock vissa regler gällande kontakt-ID:en. Dessa regler framgår nedan: 

• Minst antal tecken är 3 stycken 

• Max antal tecken är 16 stycken. 

• Måste innehålla bokstäver a-z, A-Z eller siffror 0-9 eller bindestreck "-" 

För att ta reda på om ett kontakt-ID redan är i bruk använder du kommandot och kan på så sätt kontrollera flera olika kontakt-ID:en och använda det första lediga kontakt-ID:et.