Är kontakt-ID registrarunikt? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Är kontakt-ID registrarunikt?

Uppdaterad 4 May, 2020

Kontakt-ID identifierar en kontakt och är unikt, det vill säga det finns inte identiska kontakt-ID hos Registry Services. 

Enligt RFC 4933 ska kommando "<contact:create/>" innehålla kontakt-ID och registraren utformar därför sina egna kontakt-ID. Internetstiftelsen har dock vissa regler gällande kontakt-ID. Regler för "<contact:ID/>" framgår nedan: 

  • Minst antal tecken är 3 stycken 
  • Max antal tecken är 16 stycken. 
  • Måste innehålla bokstäver a-z, A-Z eller siffror 0-9 eller bindestreck "-".

För att ta reda på om ett kontakt-ID redan är i bruk använder du kommando "<contact: check />" och kan på så sätt kontrollera flera olika kontakt-ID och använda det första lediga.