Tillhandahåller Registry Services ett verktyg för att testa att namnservrar är korrekt konfigurerade? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Tillhandahåller Registry Services ett verktyg för att testa att namnservrar är korrekt konfigurerade?

Uppdaterad 10 Apr, 2020

Ja, Zonemaster är ett verktyg som kan testa att namnservrar är korrekt konfiguererade. Du hittar verktyget här.