Vad gäller för överlåtelser när innehavaren inte längre existerar i juridisk mening, eller t ex vid konkurs? - Kunskapsbas / Rutiner / Överlåtelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Vad gäller för överlåtelser när innehavaren inte längre existerar i juridisk mening, eller t ex vid konkurs?

Uppdaterad 8 Aug, 2020

Det är innehavaren (juridisk eller fysisk person) av ett domännamn som har rätten att överlåta sin domän till en ny innehavare.

Registraren måste själva ha rutiner som säkerställer att den person som begär överlåtelsen har rätt att göra det.  

Dokumenten länkade till nedan är framtagna som stöd för registrarer och registranter för toppdomänerna .se och .nu och informationen är avsedd att användas som vägledning vid överlåtelse av domännamn vid särskilda händelser såsom konkurs, fusion, likvidation eller dödsfall (det vill säga när innehavaren inte längre existerar).