Vad gör du som registrar när innehavaren påtalar en felaktig avregistrering? - Kunskapsbas / Rutiner / Avregistrering av domännamn - Support Portal | Registry Services

Vad gör du som registrar när innehavaren påtalar en felaktig avregistrering?

Uppdaterad 6 Apr, 2020

Du påbörjar en utredning av om en felaktig avregistrering skett. Registraren måste ha rutiner för att på lämpligt sätt kontrollera personens identitet. Se till att ha sparat information så att ni kan visa vad ni gjort och också korrigera om något fel inträffat.