Vad gör du som registrar när ursprunglig innehavare påtalar felaktig överlåtelse? - Kunskapsbas / Rutiner / Överlåtelse av domännamn - Support Portal | Registry Services

Vad gör du som registrar när ursprunglig innehavare påtalar felaktig överlåtelse?

Uppdaterad 6 Apr, 2020

Du påbörjar en utredning av om en felaktig överlåtelse skett. Du har som registrar skyldighet att lagra underlag för alla överlåtelser bland annat för att du ska kunna ta fram underlaget och använda de som underlag för en utredning av om en felaktig överlåtelse skett. Om en innehavare påtalar att en felaktig överlåtelse skett tas de sparade underlaget fram för kontroll. Tänk på att den nye Innehavaren kan ha gjort ett godtrosförvärv av domännamnet, och du bör då inte själv fatta beslut om eventuell återföring utan hänvisa den tidigare innehavaren till att anmäla ärendet till polis (vid misstanke om brott) eller att pröva ärendet som tvistemål i domstol.