Vad händer när domäns deaktiveringsperiod löpt ut? - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Vad händer när domäns deaktiveringsperiod löpt ut?

Uppdaterad 5 Apr, 2020

När deaktiveringsperioden (60 dagar) har löpt ut utan att någon förnyelse har skett, kommer Registry Services att överföra domänen till en intern registrar.  Ett <iis: transferNotify /> -meddelande kommer att skickas via EPP till  den tidigare registraren.

Domänen kommer därefter att släppas för nyregistrering när <iis: relDate /> nås.