Vad händer när en domän inte förnyas i tid (expires) - Kunskapsbas / Teknik - Support Portal | Registry Services

Vad händer när en domän inte förnyas i tid (expires)

Uppdaterad 8 Apr, 2020

När en domän inte förnyas i tid (expires) kommer den att få en ny state  ("Expired"). Ett <iis: updateNotify /> -meddelande kommer att skickas via EPP till ansvarig registrar.