Vad innebär begreppet skyddsregistrar (Last resort)? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Vad innebär begreppet skyddsregistrar (Last resort)?

Uppdaterad 25 Maj, 2020

I en registry-registrar modell är det vanligt förekommande att man tillämpar så kallad ”last resort”. Funktionen med en skyddsregistrar inrättas för att se till att innehavaren har en kontinuerlig domännamnstjänst i det fall en registrars avtal med Internetstiftelsen upphör. Under en begränsad tid, till dess att innehavaren valt en ny registrar, ser Internetstiftelsen till att innehavaren har en fungerande domännamnstjänst.