Vad innebär en ansvarsförsäkring och vad ska den omfatta? - Kunskapsbas / Bli registrar - Support Portal | Registry Services

Vad innebär en ansvarsförsäkring och vad ska den omfatta?

Uppdaterad 5 May, 2020

Normalt sett ingår en allmän ansvarsförsäkring för företaget som tecknar en relevant försäkring hos ett försäkringsbolag. Utöver grundskyddet kan det dock vara nödvändigt att komplettera ansvarsförsäkringen, beroende på vilket risktagande företaget har i sin verksamhet. En allmän ansvarsförsäkring kan bland annat omfatta skadeståndskrav som framställs mot företaget till följd av person eller sakskada och även för vissa förmögenhetsskador. Försäkringen kan även gälla för skador som företaget och dess anställda eller dess produkter orsakar.