Vad innebär en fullmakt? - Kunskapsbas / Juridik - Support Portal | Registry Services

Vad innebär en fullmakt?

Uppdaterad 2 Apr, 2020

En fullmakt är en utfästelse om att en särskild person (befullmäktige) har rätt att företa rättshandlingar för någon annans räkning. Fullmakten kan till exempel gälla att den som mottagit fullmakten har rätt att i eget namn ingå avtal som binder huvudmannen (den som ligger bakom fullmakten).

En fullmakt ska bland annat vara undertecknad av huvudmannen, namnge den befullmäktigade och beskriva vad den befullmäktigade får göra. Fullmakten bör också reglera hur länge fullmakten gäller och hur den ska återkallas. Den som mottar en fullmakt från någon som visar upp att den har rätt att företräda en person eller ett företag behöver bedöma om fullmakten är giltig och om fullmakten verkligen ger den befullmäktigade de möjligheter som den påstår. Ett steg i detta är att bedöma om huvudmannen som utfärdade fullmakten från första början, hade behörighet att på egen hand företa rättshandlingen.